Değerler Eğitimi

Değer Kavramı

Değer kavramı, bir kişi ya da bir topluluğun ideal kabul ettiği var olma ya da hareket etme tarzıdır. Değerler, gerçekleşmesi mümkün olmayan zamanlarda bile varlıklarını sürdürmeye, ya da başka bir deyişle insanlar tarafından benimsenmeye devam ederler. Değer, bir şeyin arzu edilebilir veya edilmez olduğu hakkındaki görüştür.


Değerler Eğitimi

Değerler eğitimi, eğitimin vazgeçilmez amaçlarından biridir. İnsanın önemini öne çıkaran, bireysel kimliğine yeni kazanımlar kazandırarak kurumsal kimliğe anlam kazandıran bu eğitim, uzun soluklu planlamaların yapılması ile uygulamaya sokulmalıdır. Değerler eğitimi ile varılmak istenen hedef; karakterli, ahlâklı, kişilik sahibi dürüst bireyler yetiştirmektir.

Değerlerin öğrenilmesi, daha ziyade rol öğrenmesi şeklinde bir sosyal öğrenmedir. Değerler öğretilebilir ve öğrenilebilen olgulardır. Hayat boyu bireyin çabaları ve çevrenin etkisiyle oluşan değer eğitimi, ailede başlar, okul ile devam eder.

Eğitimle ilişkisi bakımından ele alındığında değerler, hayatla doğrudan ilgili olması ve insanın insanca yaşama çabasına yardımcı olması bakımından her çağda eğitimin hem amacı hem de konusu olmuştur.


Değerler Eğitimi Yaklaşımları

Değer eğitiminde yedi tür yaklaşımdan söz edilebilir.

  • Değer gerçekleştirme
  • Değer açıklama
  • Değer analizi
  • Ahlaki muhakeme
  • Karakter eğitimi
  • Vatandaşlık eğitimi
  • Ahlaki eğitim