İlkokul

“Nasıl bir eğitim?” sorusuna verdiğiniz cevap eğitimimizi özgün kılmaktadır.

Değişen dünya dinamikleri bağlamında; ulusal değerleriyle evrensel değerleri çok kültürlülük temelinde özümseyen, kendisiyle ve yaşadığı çevreyle barışık, üretme yeteneği olan; ruhu, zihni, duyguları ve bedeni eğitilmiş psikososyal farkındalığı artmış, bilişsel süreçleri başarılı bir şekilde tamamlayan mutlu bireyler yetiştirmek eğitim felsefemizin temel yapı taşlarını oluşturmaktadır.

Eğitimim Sistemimiz

Öğrencilerin gözlem yapma, düşünme, fikir üretme ve yorum yapma yeteneklerini geliştirmek; okulda öğrendikleri konular ile ilgili, yaparak-yaşayarak öğrenmeye dayalı etkinliklerde bulunmalarını sağlamak; ayrıca öğrencilerin bilimsel yöntemi tanımalarına ortam oluşturmak için her yeri laboratuar kabul eder.

Eğitim Ortamları

İlkokulumuzda;

 • Çocukların sağlığı ve güvenliği ön plana alınarak dizayn edilmiş akıllı tahta bulunan 8 adet Sınıf
 • Anaokulu öğrencilerimizin sanatla ilgili teknikleri öğrendikleri, Görsel Sanatlar Atölyesi
 • Anaokulu öğrencilerimizin eleştirel düşünme becerilerini geliştiren, Zeka Oyunları ve Satranç Dersliği
 • Çocuklara kendi mutfağımızda hazırlanan öğle yemeğinin verildiği Yemekhane
 • Öğrencilerimizin bahçede vakit geçirebilecekleri Oyun Grupları
 • Öğrencilerimize doğayı ve hayvanları sevdirmek amacıyla okulumuz bünyesinde yer alan Mini Hayvanat Bahçesi
 • Sporu yaşamın ve eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak gören Bera Koleji, dans ve jimnastik için kapalı spor alanı, futbol, basketbol,voleybol ve kort tenis için açık spor alanları

bulunmaktadır.

Gez Gör, Eğlen Öğren

Bir ürünün oluşum sürecini gözlemek emeğe saygıyı pekiştirirken tarihi bir mekanı gezmek geçmişle güçlü bir bağ kurmaya katkı sağlar.Bu yüzden öğrencilerimizin yaparak yaşayarak öğrenmelerini, tarih ve doğa bilinci kazanmalarını, gözlem yapmalarını sağlamak için şehir içi ve dışı geziler yapılmaktadır.

Akıllı Tahta ve İnteraktif Dijital Çağa Geçerken

Balık vermiyoruz, balık tutmayı öğretiyoruz anlayışıyla hareket eden Bera Koleji bu yolda ilerleyebilmek için tüm imkanlarını kullanır. Bireysel öğrenme, proje tabanlı öğrenme, altı şapka gibi bir çok tekniğin yanında teknolojiyi son noktasına kadar kullanır.

İlkokulumuzun tüm sınıflarında yer alan akıllı tahta ile konular hem görsel, hem de işitsel sunulur böylelikle dersler daha anlaşılır ve eğlenceli hale getirilir.

Ölçtüğümüz ve değerlendirdiğimiz her şeyi geliştirebiliriz

Bera Koleji 2.3.4.sınıflarda alternatif ölçme değerlendirme araçlarına ek olarak Milli Eğitim sınav sistemine hazırlık amaçlı çoktan seçmeli sınavlar yapılır.

Aktivitelerle desteklenen İngilizce Dil Eğitimi

Öğrencilerimizin İngilizceyi sevmelerini ve günlük yaşamda kullanmalarını amaçlamaktayız.

Bunun için Yabancı İngilizce öğretmenimiz sınıf içi ve dışında,yani öğrencilerimizin olduğu her alanda sürekli İngilizce konuşarak öğrencilerimize rol model olmakta ve onları dil kullanımına teşvik etmektedir.

Öğrenci Kulüpleri

Bir okulu başarılı kılan en önemli unsur hiç şüphesiz akademik yetkinliğidir. Ancak tek başına akademik yetkinlik sosyal yaşama katkı sağlayamaz. Öğrencilerin insan ilişkilerinin kuvvetlenmesi ve gerçek hayata hazırlanmasında sosyal etkinliklerin önemi büyüktür. Kulüpler sayesinde öğrenciler kişilikleri içindeki küçük parçaları fark eder, farklı yeteneklerini keşfederler. İlkokulumuzdaki Kulüpler

 • Zeka Oyunları
 • Dini Eğitim
 • İngilizce
 • Drama
 • Satranç
 • Yüzme
 • Futbol/Jimnastik
 • Müzik

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK(PDR)

Bera Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Bölümü olarak amacımız yaptığımız çalışmalarla öğrencilerin;

 • Psikolojik açıdan sağlıklı,
 • Kendini tanıyan,
 • Güven duyan,
 • Sorgulayan ve eleştiren,
 • Muhakeme ve yorum becerisi gelişmiş,
 • İletişim becerileri gelişmiş,
 • Kendini doğru ifade edebilen,
 • Üretmekten ve yaşamdan zevk alan yetkin ve etkin bireyler olmalarını sağlamaktır.

Bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmalar öğrenci, aile ve okul üçgeninde bir bütün olarak ele alınır. Çocuklarımızın; zihinsel, duygusal, sosyal-psikolojik, fiziksel olarak tüm yönleri ile potansiyellerine en uygun gelişimi gösterebilmesi hedefimizdir.

SOSYAL BECERİ VE DEĞERLER EĞİTİMİ

Sosyal beceri ve Karakter eğitimi sayesinde çocuklarımıza tüm insanlık için geçerli olan evrensel değerleri öğretiyor ve toplumumuzun da temelini oluşturan ahlaki değerleri benimsemeleri için her hafta 1 saat okul psikoloğunun sınıf içinde aktif olduğu sosyal beceri dersleri yapıyoruz. Çeşitli video gösterileri ve hikâyeler ile kendine güvenen bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Güvenlik

Okulumuz 24 saat boyunca güvenlik personeli tarafından kontrol edilmekte ve güvenlik kameraları ile izlenmektedir.

Kapalı ve Açık Spor Alanları

Bera Koleji kapalı ve açık spor alanlarında bir çok spor dalında faaliyetler organize edilir.

[wc_kc_section_title _id="931584" wc_section_title="Kadromuz" wc_section_title_description="xLBsa29rdWwgw5bEn3JldG1lbmxlcmltaXo="]
SÜMEYYE KUNT
Dini Eğitim
"Bera Eğitim Kurumları"