Öğrencilerimiz Görsel Sanatlar dersinde kendi maske ve kuklalarını tasarladılar.