Yabancı Dil

YABANCI DİL EĞİTİM HEDEFLERİMİZ

 • Yabancı dile karşı pozitif bakış açısı geliştirmek,
 • Yabancı dile merak ve ilgi oluşturmak,
 • Yabancı dil sayesinde oluşacak farklılıkları benimsemek,
 • Yabancı dili yaparak-yaşayarak öğretmek,
 • Yabancı dilin gerektirdiği dört temel beceriyi (Okuma-Yazma-Dinleme/İzleme-Konuşma) kazandırmak,
 • Kendilerini yabancı dilde etkili bir şekilde ifade edebilmelerini sağlamak,
 • Farklı ülkeleri, kültürleri, hayat biçimlerini ve bakış açılarını tanımak ve anlamak,
 • Ulusal ve uluslararası platformlarda yabancı dilde sözlü ve görsel sunumlar gerçekleştirmek,
 • Yabancı dillerde gerçekleştirilmiş sanat eserlerini (edebiyat, müzik, tiyatro, sinema…) takip edebilmek,
 • Üniversiteye giriş sınavında yabancı dil bölümlerini rahatlıkla tercih edebilir seviyede dil becerisi kazandırmak,
 • Yabancı dil hazırlık sınıfı olan üniversitelerin tercih edilmesi ve kazanılması durumunda hazırlık muafiyet sınavlarını kolaylıkla geçebilecek derecede seviyede dil becerisi kazandırmak,
 • TOEFL ve IELTS gibi uluslararası yabancı dil sınavlarında başarılı olabilecek seviyede dil becerisi kazandırmak ve bu tür sınavlara hazırlanmalarına yardımcı olmak,
 • Ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarılı olabilecek seviyede dil becerisi kazandırmak,
 • Yabancı dilde sunum yapabilmelerini, öğrendikleri yabancı dilleri kullanarak farklı etkinlikler yapmalarını sağlamak.

YABANCI DİL KALİTE ÇERÇEVEMİZ

En az bir yabancı dilde

 • Okuduğunu anlama
 • Dinlediğini/İzlediğini anlama
 • Sözlü anlatım yapma
 • Metin yazma
 • Dili, dünyayı tanımanın amacı olarak kavrama ve kullanma
 • Uluslararası belgelendirebilme