Ders Çalışma Önerileri

ÇOCUKLARIN DERS ÇALIŞMA PROBLEMLERİNE YÖNELİK ÖNERİLER

Ders çalışmakta Zorlanan Çocuğa Aileler Nasıl Davranmalı?

 1. Öncelikle eşinizle ya da ailedeki diğer yetişkinlerle bu fikrinizi konuşun ve bu konuda bir aile toplantısı yapmak istediğinizi söyleyin.
 2. Aile içerisinde bir toplantı yaparak, herkesin sorumluluklarından bahsedin, Öncelikle kendi sorumluluklarınızdan bahsedin. Aileye, çocuklara, işe vb. Örneğin ben anne olarak akşam yemeklerini hazırlarım gibi…
 3. Daha sonra çocuklarınızın sorum-luluklarından, neler yapabileceklerin-den bahsedin, kardeşlerine, okuluna, ailesine vb. Çocuğunuza sorumluluk-larını bulması konusunda yardımcı olun.
 4. Her aile bireyinin sorumluluklarını mutlaka yazıyor olun ve bu kağıdı herkesin görebileceği bir yere asın.
 5. Öğrenmenin bir tek yolu yoktur. Her yolu deneyin(görsel, işitsel). Keyif almasını sağlayın. Örneğin: Para kavramını öğretmek için birlikte alışveriş yapın. Masa başında öğretmekten çok daha kolay olacaktır. Geometri dersinde görsel olarak anlayabileceği küçük üçgenler, silindirler bulun ve üzerinde çizerek anlatın).
 6. Ders çalışma becerisi çocuklarda öz denetim ve düzen kavramının gelişmesi ile oluşan bir durumdur. Düzen ve öz denetim kavramları anaokulu ve ilköğretimin ilk zamanlarında kazanılmaya başlanırken ilköğretimin üçüncü sınıftan sonraki zamanlarında artık çocuğun karar vererek verdiği kararların sorum-luluğunu alması beklenmektedir.

 7. Her hafta ailece toplanarak sorumlulukların yapılıp yapılmadığı ile ilgili tartışılmalıdır. Sorumlulukların ne kadarının yapıldığı, yapılamadıysa nedenleri, nasıl telafi edileceği, eklenecek yeni sorumluluklar ya da çıkarılacaklar konuşulmalıdır. Ebeveynler o hafta yapmadıkları bir sorumluluk ya da görev varsa mutlaka bunu konuşmalıdırlar bu çocuğu yapamadığı görevler konusunda motive etme açısından önemlidir.

Önemli Notlar

 • Günü planlama becerisini kazandırmak için; mutlaka bütün planını kendisinin yapmasını sağlayın, bir çizelge oluşturup yarın ne yapa-caksın, ne kadar zamanda ve hangi zaman-da şeklinde. Ona zorlandığı planlamada yardım edeceğinizi söyleyerek destek olabilirsiniz.
 • Çocuğunuz plan yaptıktan sonra, ona planına mutlaka uyması için destek verin
 • Ders başarısı için ders öncesi ön hazırlık, derslerin tekrarlanması, dersin dinlenmesi yeterli olacaktır.
 • Yaşadığı zorluklar hakkında onunla konuşun.Ona zor gelenleri ve bunlarla baş etmek için neler yapabileceğinizi birlikte tartışın. Kimse çocuğunuzu kendisinden iyi tanıyamaz.
 • Çocuğun öğrendiği bilgileri kullanmasını sağlamak örneğin matematik becerisini kullanmasını para hesabı yaparak kullanmasını sağlayabilirsiniz.
 • Günlük hayatının planlı ve düzenli olmasına dikkat edin. Odasının, masasının ders çalışmak için uygun( yeterince ışık alan, sessiz) hale gelmesini sağlayın.
 • Okuduğunu anlamayı arttırmak için kendi kendini sorgulama tekniğiyle öğrenciyi destekleyen takdirler kazandırılabilir. İlk olarak öğrenci kendisine “bu okuma parçasına neden çalışıyorum” sorusunu sormak, ana fikirlerini bulup altına işaretleme, ana fikirlere ilişkin soru düşünüp yazma, soruya ve yanıtlarına tekrar bakıp, nasıl daha fazla bilgi sağlanabileceğini göstermelidir.
 • Güçlü yanlarını, olumlu özelliklerini destekleyin. Başarıyı yaşamasına yardımcı olun, becerilerini keşfedin ve ölçülü düzeyde övün.

 • Çocuklar; tembel, yetersiz veya “Sen tembel misin? Aklını kullan” gibi sözler ile değerlendirilirse, sahip oldukları potansiyellerini hiçbir zaman gösteremezler.
 • Sevgi ve desteğinizi koşulsuz verin. Başarısız olduğunda katı olmayın.
 • Öncelikle çocukta düzen kavramın oluşturabilmesi için, çocuk için en temel gereksinimler olan, yemek yeme, uyku uyuma, oyun oynama, eve giriş çıkış saatleri gibi kavramların belirli olması, her şeyin za-manında yapılması ve aksatılmaması çocukta ilk düzen kavramının gelişmesini sağlayacaktır.

 • Hatırladığı ve başardığı her davranış fark edilmeli ve bunu ne şeklide yaptığı sorulmalı böylece çocuk başarılarını tesadüf değil kendisi tarafından yapılan bir davranış olduğunu, ve bunu nasıl elde ettiğini fark edecektir.

 • Kızmak, bağırmak yerine sorunu nasıl çözebileceğinizi konuşabilirsiniz.