Ortaokul

“Nasıl bir eğitim?” sorusuna verdiğiniz cevap eğitimimizi özgün kılmaktadır.

Değişen dünya dinamikleri bağlamında; ulusal değerleriyle evrensel değerleri çok kültürlülük temelinde özümseyen, kendisiyle ve yaşadığı çevreyle barışık, üretme yeteneği olan; ruhu, zihni, duyguları ve bedeni eğitilmiş psikososyal farkındalığı artmış, bilişsel süreçleri başarılı bir şekilde tamamlayan mutlu bireyler yetiştirmek eğitim felsefemizin temel yapı taşlarını oluşturmaktadır.

Bera Koleji Ortaokul’unda; LGS (Liselere Geçiş Sınavı)’ye hazır, İngilizceyi tam olarak öğrenmiş, bilimsel düşünme ve yaşam becerisine sahip, lise düzeyinde eğitim almaya hazır bireyler yetiştirilmektedir.

Bera Koleji Ortaokulu yaşam boyu eğitimi;

 • öğrenmeyi öğrenen,
 • analitik düşünen,
 • sentez yapan,
 • sorunlarını çözen,
 • etkili iletişim kuran,
 • hangi bilgiyi nereden ve nasıl sağlayacağını bilen,
 • kendini yetiştirmiş, geliştirmiş ve bireysel yeteneklerini sonuna kadar kullanan yaşam boyu öğrenebilen öğrenciler yetiştirir.

Bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmalar öğrenci, aile ve okul üçgeninde bir bütün olarak ele alınmaktadır.

LGS (Liselere Geçiş Sınavı)

Bera Koleji Ortaokul Eğitimi liseye geçiş aşamasında önemli yer tutmaktadır. Bu çerçevede LGS hafta sonu çalışmaları 6.sınıftan itibaren başlamaktadır. Öğrencilerimiz biyolojik ve psikolojik olarak sınavlara hazırlanmaktadırlar.

Başta okul idaresi olmak üzere rehberlik servisi,koçluk eğitimi almış sınıf danışman öğretmenleri, Ölçme ve Değerlendirme Birimi (ÖDB) ve alanında uzman öğretmen kadrosu aralarında iş birliği yaparak titiz, planlı ve özverili bir şekilde çalışmalarını yürütmektedirler.

Bera Koleji LGS’de okul ortalaması olarak; Sandıklı’nın en başarılı okuludur.

Öğrenci Kulüpleri

Bir okulu başarılı kılan en önemli unsur hiç şüphesiz akademik yetkinliğidir. Ancak tek başına akademik yetkinlik sosyal yaşama katkı sağlayamaz. Öğrencilerin insan ilişkilerinin kuvvetlenmesi ve gerçek hayata hazırlanmalarında sosyal etkinliklerin önemi büyüktür. Kulüpler sayesinde öğrenciler farklı yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfederler.

Bu çerçevede Ortaokulumuzda aşağıdaki kulüpler bulunmaktadır.

 • Yüzme
 • Futbol
 • Gitar
 • Voleybol
 • Santranç
 • İngilizce
 • Matematik
 • Basketbol
 • El Sanatları
 • Fen ve Doğa

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK(PDR)

Bera Koleji PDR servisi;

 • Öğrencilerle bireysel görüşmeler yapmakta
 • Veli görüşmeleri gerçekleştirmekte
 • Oryantasyon çalışmaları yapmakta
 • Gelişim dönemleri hakkında öğrencileri bilgilendirmekte

Verimli çalışma, zaman yönetimi, stresle başa çıkma yolları, iletişim, akran ilişkileri vs. gibi konularda öğrencilere seminer düzenlemektedir.

Ayrıca Rehberlik Servisimiz öğrencilerimize

 • Farkındalık Endeksi
 • Profil Yönelim
 • Çoklu zeka kuramı gibi envanter testler uygulamakta ve bu envanterlerin sonuçlarını raporlaştırarak gerekli yönlendirmelerde bulunmaktadır.

Etüt & Birebir Programları

 • Etütlerde öğrencilerimizin elde ettiği kazanımların pekiştirilmesi amaçlanır.
 • Etütlere öğrencilerin aktif katılımları sağlanır.
 • Etüt derslerinde farklı kaynaklar takip edilerek farklı soru tipleri ile kazanımların kontrolü yapılır.
 • Öğrencilerimizin her dersten birebir etüt alması sağlanarak eksiklerinin tamamlanması amaçlanır.

Ölçtüğümüz ve değerlendirdiğimiz her şeyi geliştirebiliriz

Bera Koleji 5-6-7 ve 8.sınıflarda alternatif ölçme değerlendirme araçlarına ek olarak ünite değerlendirme sınavları ve Milli Eğitim sınav sistemine hazırlık amaçlı çoktan seçmeli sınavlar yapılır.

Gez Gör, Eğlen Öğren

Bir ürünün oluşum sürecini gözlemek emeğe saygıyı pekiştirirken tarihi bir mekanı gezmek geçmişle güçlü bir bağ kurmaya katkı sağlar.Bu yüzden öğrencilerimizin yaparak yaşayarak öğrenmelerini, tarih ve doğa bilinci kazanmalarını, gözlem yapmalarını sağlamak için şehir içi ve dışı geziler yapılmaktadır.

Aktivitelerle desteklenen İngilizce Dil Eğitimi

Öğrencilerimizin İngilizceyi sevmelerini ve günlük yaşamda kullanmalarını amaçlamaktayız.

Bunun için Yabancı İngilizce öğretmenimiz sınıf içi ve dışında,yani öğrencilerimizin olduğu her alanda sürekli İngilizce konuşarak öğrencilerimize rol model olmakta ve onları dil kullanımına teşvik etmektedir.

Ayrıca okulumuzda İkinci Yabancı Dil olarak da Almanca eğitimi verilmektedir.

Görsel Sanatlar

Yaratıcılığın ön planda tutulduğu, eleştirel düşünmenin geliştirildiği görsel sanatlar dersi kapsamında okulumuzda çeşitli sergiler açılmaktadır. Ayrıca yetenekli öğrencilerimizin “kişisel sergi” açmalarına da olanak sağlanmaktadır.

Laboratuvarlar

Öğrencilerimiz teorik bilgilerini uygulama noktasında tam donanımlı laboratuarlarımızdan yararlanabilmektedir. Fizik, Kimya, Biyoloji laboratuarlarımızın yanı sıra Fen ve Teknoloji laboratuarı mevcuttur.

Güvenlik

Okulumuz 24 saat boyunca güvenlik personeli tarafından kontrol edilmekte ve güvenlik kameraları ile izlenmektedir.

Akıllı Tahta ve İnteraktif Dijital Çağa Geçerken

Balık vermiyoruz, balık tutmayı öğretiyoruz anlayışıyla hareket eden Bera Koleji bu yolda ilerleyebilmek için tüm imkanlarını kullanır. Bireysel öğrenme, proje tabanlı öğrenme, altı şapka gibi bir çok tekniğin yanında teknolojiyi son noktasına kadar kullanır.

Ortaokulumuzun tüm sınıflarında yer alan akıllı tahta ile konular hem görsel, hem de işitsel sunulur böylelikle dersler daha anlaşılır ve eğlenceli hale getirilir.

Kapalı ve Açık Spor Alanları

Bera Koleji kapalı ve açık spor alanlarında bir çok spor dalında faaliyetler organize edilir.

[wc_kc_section_title _id="465684" wc_section_title="Kadromuz" wc_section_title_description="T3J0YW9rdWwgw5bEn3JldG1lbmxlcmltaXo="]
İBRAHİM TÜRKEŞ
Fen Bilimleri
"Bera Eğitim Kurumları"
KAZIM TAŞKIN
Matematik
"Bera Eğitim Kurumları"
KADRİYE KARAASLAN
TÜRKÇE
"Bera Eğitim Kurumları"
ÖMER ÇOBAN
Tarih/Sosyal Bilgiler
"Bera Eğitim Kurumları"
FERİDE ÇOBAN
Almanca
"Bera Eğitim Kurumları"
HASRET ŞULE YÜCE
İngilizce
"Bera Eğitim Kurumları"
BURCU BÜYÜKBEZGİN
Beden Eğitimi
"Bera Eğitim Kurumları"
SAFİYE PERVİN ÇOBAN
Din Kültürü
"Bera Eğitim Kurumları"
EMRE CAN KARADİREK
Müzik
"Bera Eğitim Kurumları"